ČINNOST 2021

ČINNOST 2021

červenec – srpen 2021
Sečení trávy.

29. června 2021
Schůze jednotky.

28. června 2021
Školení řidičů.

28.června 2021
Odvoz elektrocentrál a plachet do Břeclavi.

27.června 2021
Ná žádost krizového štábu z Břeclavi jsme zapůjčili 7 ks elektrocentrál na odvoz do Břeclavi.

26.června 2021
Sbírka střešních latí a plachet a jejich odvoz na stanici HZS do Hradce Králové.

červen – červenec 2021
Sečení trávy na Lipí.

22. června 2021
Zkoušení čerpadel na Dobrošově.

3. května 2021
Výcvik na řece Metuji v Bělovsi.

9.dubna 2021
Sběr železného šrotu.

leden – duben 2021
Údržba a příprava techniky.