ČINNOST 2021

ČINNOST 2021

3. května 2021
Výcvik na řece Metuji v Bělovsi.

9.dubna 2021
Sběr železného šrotu.

leden – duben 2021
Údržba a příprava techniky.