Historie

HISTORIE HASIČSKÉHO SBORU LIPÍ U NÁCHODA

Spolek hasičský založen byl roku 1888 za starostenstvy Josefa Škody čis 12. Stříkačka a hasičské nářadí pořízené bylo nákladem obce         a sukvence hasičské jednoty. Starostou sboru byl zvolen Josef Škoda  a velitelem František Mííller čis. 1, který od založení sboru stále až do své smrti 1909 co velitel působil a horlivě o sbor hasičský se staral.

V roce 1909 zvolen starostou hasičského sboru byl Josef Hanuš, velitelem Josef Duben a podvelitelem Jan Smrček čis. 26, který však brzy odstoupil a horlivým podvelitelem a později velitelem zvolen byl Václav Mervart.

Těsně před 1. Světovou válkou konal se v Lipí župní sjezd hasičstva, při kterém bylo provedeno velké hasičské cvičení. Jak praví kronikář, bylo to velkolepé podívání. Po skončení župního sjezdu koncertovala hudba. Sjezd dopadl velmi znamenitě a velkou zásluhu si získal podvelitel Václav Mervart čp. 45 za čas mu bylo všude děkováno. Mezi světovými válkami vyvstal problém s nákupem motorové stříkačky. Nabídek bylo několik od různých výrobců, kteří v té době    v Čechách vyráběli hasičské stříkačky. Po různých jednání                  a přetahování výrobců se nakonec koupila stříkačka od firmy Bohumil Mára z Tábora. Tato stříkačka sloužila sboru až do 60tých let minulého století, kdy ji vystřídala DPS-8 a byla také zapůjčena DS-16, která sloužila 10 let až do založení HZS v Náchodě. V roce 1990 jsme koupili šrotovou PS-12 od Tepny v Náchodě, kterou jsme vlastními silami renovovali včetně přívěsu.

První vozidlo sbor získal po druhé světové válce značky Šteir,           ve kterém naši předchůdci ještě našli granát. Bylo to dobré vozidlo     s předimenzovaným motorem a velkou spotřebou. Problémy byly       s brzdami, ale přesto sloužilo dobře až do konce padesátých let. Asi dva roky jsme měli zapůjčený nákladní automobil Škoda. Asi v 60tém roce jsme získali T 805 valník, který jsme upravily pro potřeby hasičů, tak aby se čerpadlo PS-8 umístilo na korbě, hadice a technické prostředky umístěny pod lavicemi s přístupem z boku vozu.

V 70tých letech jsme koupili T 805 hasičský speciál od Rubeny Náchod. Tento automobil nám sloužil až do roku 1995, kdy byl vyřazen z provozu pro neopravitelnost. Protože této době patřil sbor k nejlépe vyškoleným jednotkám a v Náchodě nebyli hasiči, rozhodl Městský úřad v Náchodě o zakoupení CAS-25 i když staré ale bylo. Dva měsíce jsme odstraňovali skoro každý den po chvilkách různé závady a všem, kdo pomohli, patří poděkování, protože toto vozidlo nám slouží dodnes a musíme ho nadále pečlivě udržovat.

Když zavzpomínám na minulý režim, který už posledních 10 let vůbec dobrovolným hasičům nepřál a razilo se heslo, že sbory jako je náš a nebo Jizbice a Dobrošov se sice nebudou rušit, ale jsou na dožití. To znamenalo, že dostanou každý rok 40l benzinu a to bylo všechno. To nám stačilo tak na STK a jednu soutěž. Hadice jsme měli staré, některé až z první republiky, ale hlavně že jsme se školili a na papíře bylo vše krásně napsané. Náš sbor se v té době proto zaměřil na vykonávání preventivních prohlídek 1x za rok. Další činnost byla účast na okrskových cvičeních, aby se vůbec udržela akceschopnost. Pro zásahy se s těmito sbory nepočítalo snad ani v místě, to byly spíše výjimky. Náš sbor to nevzdával tak úplně jako některé jiné sbory a byl stále nejaktivnější složkou ve vesnici. Pořádali jsme plesy, zábavy, zájezdy, školili jsme se a někteří naši členové získali tenkrát odznaky „vzorný hasič III. Nebo II. Stupně. Pomáhali jsme obci při všech, jak bylo tenkrát moderní, akcích Z. Naši členové byli vždy v čele u všech akcí obce. Po roce 1990 se začíná měnit i požární ochrana. Nejdříve jsme se přejmenovali na hasiče a pomalu jsme se opravdu začali hasiči stávat. Profesionální hasiči najednou zjistily, že dobrovolné potřebují, a že se bez nich neobejdou. Hasiči na Lipí se začínají probouzet, začíná se školit, cvičit a hlavně sbor se začíná scházet pravidelně každou středu a to je podle mě základnou úspěchu. Začíná stoupat náš sbor v hodnocení jak na OSH v Náchodě, tak u HZS Náchod. Díky městskému úřadu v Náchodě začínají být hasiči v Lipí dovybavováni a jsou doposud, aby mohli odborně zasahovat, což už několikrát předvedli.