Seznam členů

ČLENSKÁ ZÁKLADNA SDH LIPÍ

JMÉNO, PŘÍJMENÍ ČLEN OD ROKU
Bartoš Jiří 1977
Beránek Tomáš 1994
Beránková Ivona 2002
Dostál Jaromír 2008
Dostálová Jitka 2013
Gross Jiří 1971
Grossová Marie 1997
Horníková Dana 2003
Hrudík Stanislav 1999
Jindrová Zuzana 2002
Jungwirth Karel 2019
Kotyz Ladislav 1959
Kotyz Pavel 1987
Kotyzová Alena 1973
Maroul Jiří 1971
Maroul Josef 1957
Maroul Vladimír 1970
Maroul Miloš 1994
Maroulová Vilma 2013
Müller Antonín 1970
Müllerová Renata 2002
Müllerová Miroslava 2002
Rejzek Jan st. 1984
Rejzek Jan ml. 2002
Richter Jakub 2015
Rösnerová Jana. 2002
Silvan Zdeněk 1971
Silvan Tomáš 2001
Suchánek Ladislav 1970
Šimek František 1961
Špaček Stanislav 1961
Špaček Miroslav 1996
Tuček Ondřej 2015
Václavek Miloš 2012
Václavek Tadeáš 2015

Členskou základnu čítá k 3.12.2017 25 mužů a 10 žen.

SEZNAM ČLENŮ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY

<

JMÉNO, PŘÍJMENÍ FUNKCE
Beránek Tomáš Hasič
Dostál Jaromír Hasič
Hrudík Stanislav Velitel družstva
Jungwirth Karel Hasič
Kotyz Pavel Hasič
Maroul Vladimír Hasič
Maroul Miloš Hasič
Müller Antonín Hasič
Rejzek Jan st. Hasič
Rejzek Jan ml. Hasič
Špaček Miroslav Hasič